ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"

РЕГУЛЯРНАЯ РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата розміщенняНазва Завантажити
20.04.2021 14:05 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Файл з ЕЦП
Файл для друку
Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (печатка)
Інформація у машиночитальному форматі XML
27.04.2020 14:15 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік Файл з ЕЦП
Файл для друку
25.04.2019 11:15 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік Файл з ЕЦП
Файл для друку
16.04.2018 Річний звіт за 2017 рік Файл для друку
20.04.2017 Річний звіт за 2016 рік Файл для друку
19.04.2016 Річний звіт за 2015 рік Файл для друку
03.07.2015 Річний звіт за 2014 рік Файл для друку
03.07.2015 Річний звіт за 2013 рік Файл для друку
03.07.2015 Річний звіт за 2012 рік Файл для друку

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Дата розміщенняНазва Завантажити
27.04.2021 15:10 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Файл з ЕЦП
Файл для друку RTF
Файл для друку PDF
Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (печатка)
Інформація у машиночитальному форматі XML
27.04.2021 15:05 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Файл з ЕЦП
Файл для друку RTF
Файл для друку PDF
Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (печатка)
Інформація у машиночитальному форматі XML
04.05.2020 10:45 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Файл з ЕЦП
Файл для друку
31.01.2020 15:55 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства Файл з ЕЦП
Файл для друку
01.08.201916:10  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Файл з ЕЦП
Файл для друку
19.04.2019 17:47 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Файл з ЕЦП
Файл для друку
19.04.2019 18:03 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Файл з ЕЦП
Файл для друку
02.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Файл для друку
26.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Файл для друку
23.10.2015 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Файл для друку

ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата розміщенняНазва Завантажити
11.05.2021 16:10 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Файл з ЕЦП
Файл для друку
25.04.2021 14:00 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
20.04.2021 14:10 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік Файл для друку
20.04.2021 14:07 Фінансова звітність мікропідприємства за 2020 рік Файл для друку
23.03.2021 10:25 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
23.03.2021 10:28 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів Файл для друку
23.03.2021 10:32 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Файл для друку
23.03.2021 10:35 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
08.05.2020 10:05 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Файл з ЕЦП
Файл для друку
29.04.2020 10:15 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл з ЕЦП
Файл для друку
14.04.2020 13:16 Публічна безвідклична вимога про придбання акцій Файл для друку
23.03.2020 16:14 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
23.03.2020 16:10 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Файл для друку
23.03.2020 16:04 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів Файл для друку
23.03.2020 16:00 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
31.01.2020 15:58 Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Файл з ЕЦП
Файл для друку
22.11.2019 17:51 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
09.08.2019 17:20 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Файл з ЕЦП
Файл для друку
29.07.2019 21:50 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл з ЕЦП
Файл для друку
15.07.2019 21:18 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл з ЕЦП
Файл для друку
15.07.2019 21:15 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Файл з ЕЦП
Файл для друку
15.07.2019 21:12 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
15.07.2019 21:10 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
25.04.2019 13:09 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Файл з ЕЦП
Файл для друку
17.04.2019 15:50 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
14.03.2019 Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів Файл для друку
13.03.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
13.03.2019 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Файл для друку
13.03.2019 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів Файл для друку
13.03.2019 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл з ЕЦП
Файл для друку
07.05.2018 Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Файл для друку
26.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Файл для друку
12.04.2018 Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів Файл для друку
21.03.2018 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл для друку
05.05.2017 Рішення та підсумки голосування загальних зборів акціонерів Файл для друку
17.03.2017 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл для друку
23.03.2016 Повідомлення про проведення загальних зборів Файл для друку